E-mail: biuroglogow@onet.eu Tel: 516 082 680

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Prowadzimy profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W skład tej usługi wchodzi:


sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ,
drukowanie przelewów na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników.

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.